Zarząd

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego, które odbyło się 23 stycznia 2016 roku, druhowie OSP Szynkielów spośród swojego grona wybrali do zarządu 9 strażaków. W wyniku tego ukonstytuował się następujący Zarząd OSP

Piotr Rzepecki

Piotr Rzepecki

Z-ca Prezesa
Marcin Gronek

Marcin Gronek

Naczelnik
Robert Fijałkowski

Robert Fijałkowski

Z-ca Naczelnika
Leszek Graczyk

Leszek Graczyk

Skarbnik
Bartek Koła

Bartek Koła

Kronikarz
Michał Domański

Michał Domański

Sekretarz
Andrzej Kolanek

Andrzej Kolanek

Gospodarz
Marta Gronek

Marta Gronek

Członek

Komisja Rewizyjna

Maciej Pietralczyk

Maciej Pietralczyk

Przewodniczący Komisji
Patrycja Domańska

Patrycja Domańska

Członek Komisji
Michał Adamkowski

Michał Adamkowski

Członek Komisji