Liczba interwencji w bieżącym roku

4
Ogółem
4
Miejscowe zagrożenia